Disclaimer
Goorbergh Fundamenteel heeft aan de vormgeving en de inhoud van deze website alle mogelijke aandacht en zorg besteed. Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te presenteren. Ondanks alle geïnvesteerde zorg en inspanningen kunnen wij er niet voor instaan dat de geboden informatie in alle opzichten volledig correct, actueel en voor iedereen begrijpelijk zal zijn.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan zal Goorbergh Fundamenteel zich alle mogelijke moeite getroosten om hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren op zo kort mogelijke termijn.
 

De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van op of via deze website aangeboden diensten. Op al onze diensten zijn de voorwaarden van de NVAF van toepassing.

 

Klik hier voor een afschrift daarvan.