Meesterschap op de m²

Goorbergh Fundamenteel is gespecialiseerd in hei- en andere funderingstechnieken in de beperkte ruimte, zowel in de breedte als in de hoogte. Binnens- èn buitenshuis.

We komen graag langs als er een serre of andere aanbouw achter een huis gebouwd moet worden, of als er een kelder wordt gerealiseerd, pal naast of zelfs onder een bestaande woning.

Met onze compacte, maar ook zeer wendbare installaties kunnen we werken op plaatsen waar het voor veel van onze collega’s onmogelijk is om een goede prestatie te leveren.
Dat is nog sterker van toepassing als er binnenshuis moet worden gewerkt. Omdat de bestaande (houten) palen de constructie niet langer kunnen dragen, bijvoorbeeld. Of omdat een op ‘op staal gefundeerde’ constructie achteraf alsnog op palen moet worden gezet om (verdere) verzakking te voorkomen.

Met onze trillingsarme of zelfs helemaal trillingsvrije heitechnieken zijn we ook vaak actief in binnenstedelijke gebieden, zowel in de nieuwbouw als voor renovatie- of restauratiewerken. Binnen of buiten, onze medewerkers hebben heel weinig ruimte nodig om een goed stuk werk af te leveren. Waarbij we geregeld gebruik maken van unieke, zelf ontwikkelde technieken.

Dat alles op één voorwaarde: we kunnen alleen een deugdelijk werkplan opstellen als we een goed inzicht hebben in de bodem ter plaatse. Is daarover niet voldoende bekend, dan kunnen we desgewenst het benodigde grondonderzoek ook voor u verzorgen.

Funderingsherstel begint wat ons betreft met een grondig funderingsonderzoek.

Kies hier voor funderingsherstel. Of voor funderingsaanleg.