Advies/expertise

Binnen Goorbergh Fundamenteel is een schat aan ervaring met en kennis van zowel de Nederlandse als de Belgische bodem opgeslagen. Datzelfde geldt voor funderingen; zowel die van vroeger eeuwen tot en met de meest innovatieve van tegenwoordig, het is voor ons vertrouwd terrein.


Daarom worden we graag ingeschakeld voor een gedegen funderingsonderzoek dat we, als daar aanleiding voor is, graag combineren met een voorstel voor herstel.
Funderingsberekeningen maken we al veel meer dan een halve eeuw (60 jaar) en de ervaring met het uitvoeren van talloze funderingswerken (vele honderden projecten per jaar) heeft ons gevormd tot een van de meest ervaren partijen in de bedrijfstak.

Dat alles heeft ons tot het inzicht gebracht dat de praktijk boven alles gaat: onze medewerkers in het veld zijn gewend te ‘denken met hun handen’.

Met andere woorden: ze hebben geleerd adequaat te reageren als de ondergrondse of bouwkundige omstandigheden afwijken van de verwachting. Onze expertise gaat veel verder dan die van het bureau en de tekentafel: Goorbergh Fundamenteel is competent in alle geledingen.

Goorbergh beschikt bijvoorbeeld ook over eigen faciliteiten voor het verrichten van grondonderzoek, onder meer een eigen sondeerwagen.

Ook voor gedegen funderingsonderzoek kunt u een beroep onze ervaren vakmensen doen.