Voorbeelden

Goorbergh Fundamenteel is een veelzijdige aannemer van funderingswerken en kelderaanleg.

De buispaal is onze specialiteit, maar onze veelzijdige medewerkers breiden hun activiteiten ook graag uit naar het construeren van keerwanden, het realiseren van nieuwe betonvloeren onder bestaande gebouwen of het bouwen van complete kelders pal naast of eventueel ook onder belendingen.

 

Een apart aspect van ons vakmanschap: de spoedopdracht, de eerste hulp bij funderingscalamiteiten, bedoeld om de schade te beperken.

Op jaarbasis realiseert Goorbergh honderden kleine en grote projecten, een keuze, welke ook, kan dus nooit representatief zijn.

 

Een staalkaart van ons kunnen:
- complete funderingsrenovatie in IJsselstein;
- spoedherstel in Harskamp;
- fundering voor uitbreiding flatgebouwen Kerkrade;
- kelder in een kelder in Amsterdam;
- vijzelen van een woningblok in Tilburg.

Ons werkterrein omvat heel Nederland en Vlaanderen.