Schadebeperking

Goorbergh Rescue Team: snel reageren is schade beperken. Overal ter wereld worden op elk moment van de dag fouten gemaakt. Ook in de bouw. Veel van die fouten blijven zonder gevolgen, ze kunnen naderhand onopvallend met de mantel der liefde worden bedekt, maar andere….


Een voorbeeld.
Een bewoner van een vroeg 19e-eeuws woonhuis op de Veluwe wil zijn bezit uitbreiden met een onderkelderde aanbouw. De aannemer graaft een bouwput op luttele meters van het huis en zet die af met een berlinerwand. Helemaal zonder tegenslag gaat dat niet: de staanders van de berlinerwand staan te ver van elkaar, wat de planken van de wand de gelegenheid geeft om er tussenuit te knallen.
Aan een andere kant van de berlinerwand zakt het zand weg, de wand is niet diep genoeg aangebracht. (Een damwand zou sowieso te prefereren zijn geweest.) Daarmee is het ongerief nog niet ten einde.

De slang van de bronbemaling die de kelder droog moet pompen wordt door een onverlaat (?) in de nachtelijke uren losgekoppeld. Omdat de motor door blijft draaien valt het de bewoners niet op, zij slapen gewoon door.
Intussen krijgt het grondwater in luttele uren tijd alle kans om de losse zandgrond onder de fundering van de achtergevel van de woning weg te spoelen.

Als de bewoners in de vroege ochtend opstaan, is er al een aanzienlijke schade aangericht.

De aannemer doet een beroep op zijn Car-verzekering, waardoor de bouw stilgelegd moet worden. Uiteraard neemt in die tussentijd de schade aan de woning alleen nog maar toe. Als de kelderbouwer in een later stadium alsnog in de bouwput aan de slag gaat, wordt de grondsituatie nog minder stabiel. De betonnen bak van de kelder oefent zijdelings en verticaal druk uit op de grondslag. De oorzaak van de problematiek ligt al weken terug in de tijd als de technisch expert van Goorbergh de schade in ogenschouw komt nemen.

 

Die schade is aanmerkelijk, wat overigens binnenshuis nog duidelijker valt waar te nemen dan aan de buitenkant van het huis. Onze bouwkundige constateert het verval en laat er geen gras over groeien. Hij ontwerpt onmiddellijk een plan om de achtergevel en de aansluiting daarvan met de beide zijgevels van de vrijstaande woning te versterken met buitenmuurse palen die worden voorzien van consoles die in de fundering worden geschoven en daar in feite de taak van overnemen.

De consoles worden daarna op spanning gebracht, ondersteunen de verzakte en uit het lood geraakte buitenmuur. Onze mannen weten de verzakte buitenmuur nog enigszins op te vijzelen, omdat de muur nog voldoende onderling verband heeft om die operatie mogelijk te maken. De scheuren die in de binnenmuren waren ontstaan, zie de foto’s, krijgen ze niet meer dicht, maar de situatie is na hun ingrijpen in elk geval een stuk minder ernstig dan daarvoor. N.B.: de foto’s zijn gemaakt ná de ingreep met de consoles, toen de situatie al een stuk was verbeterd…
Bouwfout
De discussie of hier sprake is van een bouwfout of niet is minder relevant dan de constatering dat in dit geval, maar ongetwijfeld veel vaker, de schade ernstig had kunnen worden beperkt als er tijdig en adequaat was ingegrepen. Voor Goorbergh Fundamenteel is het de aanleiding geweest om een speciale ‘eerste hulp bij acute funderingsproblemen’ te ontwikkelen.

Dus: als er sprake is van acute funderingsproblematiek, dan zijn we onmiddellijk oproepbaar en als snel ingrijpen de schade kan beperken, dan zullen we niet aarzelen om de nodige maatregelen te nemen. Binnen dagen, als dat nodig is. Onder voorbehoud van eventuele benodigde toestemmingen van overheden en/of verzekeraars, uiteraard