Funderingsherstel

Funderingsherstel is een echte Goorbergh-specialiteit.

Juist omdat de bewegingsruimte vaak beperkt is en ook omdat de bestaande constructie boven de fundering moet worden ontzien, zijn onze specialisten in hun element.

Op staal gefundeerde constructies kunnen van buitenaf of van binnenuit met behulp van inventieve technieken alsnog op palen worden gezet. Uiteraard geldt dat ook voor plaatselijke verzakkingen. In die gevallen worden alleen de aangetaste segmenten ondersteund of, als dat verantwoord is, zelfs lichtelijk opgevijzeld.
Afhankelijk van de plaatselijke situatie en de bouwkundige staat van de constructie, zal worden gekozen voor trillingsarm of compleet trillingsvrij inbrengen van buispalen die van de fundering weer een solide basis moeten maken waar de constructie op rust.

Welke techniek moet worden gekozen, hoeveel buispalen nodig zijn voor een grondig herstel, dat alles hangt af van de grondslag waarop de fundering rust en van de staat waarin deze verkeert.

Is een geotechnisch rapport beschikbaar, dan willen onze constructeurs daarover graag kunnen beschikken. Op basis daarvan kunnen ze namelijk een gericht advies uitbrengen of een gedegen calculatie maken. Zie Advies/Expertise (ook voor professioneel funderingsonderzoek).

Is er geen geotechnisch rapport beschikbaar en er zijn ook geen andere bronnen op basis waarvan de ondergrond beoordeeld kan worden? Onze afdeling Grondonderzoek neemt de taak van een professioneel onderzoek graag op zich. We beschikken over alle benodigde middelen, onder meer ook over een eigen sondeerwagen.

Goorbergh Fundamenteel is een allround specialist in funderingsherstel. Het is voor ons een kernactiviteit. Klik hier voor een verslag in woord en beeld van zo’n renovatie. Bent u concreet geïnteresseerd in een kostenbegroting of een constructief herstelplan? Klik dan hier.

U kunt natuurlijk ook meteen een goed onderbouwde kostenopgave voor herstel aanvragen. Aanvraagformulier herstel fundering.