Goorbergh Fundamenteel is een platte organisatie: dankzij onze korte communicatielijnen kunnen we snel handelen.
We kunnen sneller en adequater reageren naarmate we meer inzicht hebben in de feiten en de achtergronden van de aanvraag.
Naam: *
Bedrijf: *
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnr.:
E-mailadres: *
Indien locatie ander adres dan hierboven vermeld: (adres en postcode invullen)
Betreft: (omschrijven s.v.p, woning, aanbouw, garage, schuur, anders).:
Bouwjaar ca:
Gebouwd op palen?
Of op strokenfundering (‘op staal’):
Aantal strekkende meters of oppervlak dat moet worden behandeld:
Grondonderzoekrapport beschikbaar:
Is er een bestek beschikbaar?:
Heeft u al een idee van de te verwachten kosten?:
Is de bouwplaats goed bereikbaar?:
Is er ruimte voor het opstellen van apparatuur, vrachtwagen, voorraden?
Hoe ver (in meters) van de plaats van de werkzaamheden:
Wanneer zal het werk uitgevoerd moeten worden:
Hecht u sterk aan beperking van overlast?



Zijn er nog andere bijzonderheden die van nut kunnen zijn bij het beoordelen van de situatie ter plaatse? (Omschrijven s.v.p.):