Specialiteiten

Goorbergh is gespecialiseerd in het werken op plaatsen waar weinig manoeuvreerruimte is of waar trillingsarm of zelfs trillingsvrij moet worden gewerkt. De combinatie trillingsvrij en daarbij ook nog een geringe manoeuvreerruimte baart ons zelfs geen zorgen.

En werken op plaatsen met een beperkte werkhoogte? Ook daar vinden we bijna altijd een oplossing voor.
Een ander specialisme: spoedherstel, we kunnen supersnel handelen als het nodig is. Bijvoorbeeld omdat een fundering al verzakt is en de dreiging van verder verval groot is.
Spoedherstel beperkt de schade in zo’n geval tot een minimum.


Vijzelen is een bijzonder specialisme: complete constructies of onderdelen daarvan worden losgemaakt van hun fundering en omhoog gebracht. Soms vele meters, een andere keer slechts centimeters.

In alle gevallen komt het er op aan de samenhang in de gebouwde constructie intact te laten. Goorbergh heeft in dat opzicht enkele spectaculaire wapenfeiten op het eigen conto staan.


Kelderaanleg
tot slot is een andere specialiteit. Goorbergh Fundamenteel werkt niet met prefab kelders. Ons specialisme is de ontgraving onder bestaande constructies en dan de fasegewijze opbouw van de kelder. Ook in dit opzicht is er weer sprake van maatwerk in optima forma zelfs.

 

Voorbeelden? Uit duizenden projecten kozen we er enkele die ons vakmanschap en onze beroepsopvatting enigszins inzichtelijk maken.

Liftputten realiseren in bestaande gebouwen? Moeilijk? Wij zien er
niet tegenop... We doen het gewoon.

Brochure bekijken of downloaden?

Funderingen en ook kelders kunnen last hebben van vocht. Van grondwater of optrekkend vocht, met schadelijke gevolgen. Wij schakelen onze collega’s van Soil-ID in om het probleem op te heffen en de overlast te beperken. Zie Vochtwering.