Vochtwering/de kunst van de

Als specialisten in de geotechniek hebben we niet alleen met grond, maar ook met grondwater te maken. We plaatsen bijvoorbeeld trekpalen die moeten voorkomen dat gebouwde constructies door het grondwater omhoog worden getild. Daarmee is de rol van het grondwater in onze praktijk echter nog niet altijd uitgespeeld: (grond)water kan funderingen aantasten of het klimaat van kelders bedreigen.

 

Daarom zijn we altijd alert op optrekkend of doorslaand vocht, omdat schade op de loer ligt. We treden met name vaak preventief op: door tijdig maatregelen te nemen geven we het vocht geen kans uw vernieuwde fundering aan te tasten of het klimaat van uw net aangelegde kelder te bederven.

Door de vochtwerende activiteiten te combineren met die van de vernieuwing van de fundering of de aanleg van een kelder, beperkt de opdrachtgever zowel de kosten als de overlast tot een minimum. De vochtbestrijders kunnen namelijk gebruik maken van de tekeningen, de projectkennis en deels ook van de apparatuur (boormachines, generator) van onze funderingmedewerkers en dat scheelt in kosten en tijd.

De samenwerking tussen de funderingspecialisten en de vochtbestrijders (van Soil-ID) levert in voorkomende gevallen de opdrachtgever duidelijke voordelen op, al zou het alleen maar zijn dat voorkomen beter is dan genezen. Onze collega’s van Soil-ID zijn net zo gespecialiseerd in vochtwering en –bestrijding als wij dat zijn in funderingsherstel en funderingsaanleg.

Met gerichte injecties van watervijandige 2-componenten gels weren ze de aanslag van vocht op uw muren, vloeren en fundering af. En daarmee tevens die van schimmels, algen en andere bedreigingen van uw onroerend goed. Wanneer er concrete vermoedens zijn dat vocht een aanslag kan plegen op uw bezit, dan zullen onze constructeurs daarvan melding maken, zodat een anti-vochtbehandeling vrijblijvend kan worden opgenomen in de kostenbegroting.