Funderingsaanleg
Goorbergh Fundamenteel wordt met name ingeschakeld voor de aanleg van funderingen in kwetsbare gebieden, zoals bouwplaatsen in een dichtbebouwde omgeving. Ook daar waar de traditionele hei-installaties niet kunnen komen of schade aan zouden richten, bieden onze trillingsarme of helemaal trillingsvrije technieken uitkomst.
In beide gevallen belasten we de bodem niet, veroorzaken we geen geluidhinder en ook het ruimtebeslag dat we leggen op de bouwplaats is uitermate gering.
Voor welke van de beide technieken wordt gekozen, hangt nauwelijks af van de eisen die aan de belastbaarheid van de palen worden gesteld: de trillingvrij in te brengen schroefpalen zijn maximaal belastbaar tot ± 2000 kN. Inwendig geheide buispalen kunnen eveneens een belasting aan tot: 2000 kN. De keuze tussen trillingsarm of trillingsvrij zal vooral worden bepaald door de omstandigheden ter plaatse en de voorschriften van de betrokken constructeur.

Afhankelijk van het bestek kunnen beide systemen uiteraard gecombineerd worden toegepast.

Trillingvrij: schroefinjectiepalen
Trillingarm: buispalen, inwendig geheid.