Spoedherstel/schadebeperking

Het komt vaker voor dan je zou verwachten: door een bouwkundige ingreep in de nabijheid van uw bezit, wordt de fundering daarvan aangetast. Denk aan wateroverlast, maar ook aan een verlaagde grondwaterspiegel, of aan afgraving van grond in de nabijheid, trillingen van zware machines en andere oorzaken, zoals druk wegverkeer.
 

De gevolgen kunnen groot zijn: de fundering verzwakt, deuren klemmen plotseling, binnen- en buitenmuren zullen scheuren gaan vertonen en raam- en deurposten komen onder spanning te staan, als ze al niet loskomen van de muur.
In al die gevallen is snel en adequaat ingrijpen noodzakelijk, want alleen daarmee kan het proces van aftakeling van een gebouw tot staan worden gebracht en de schade beperkt blijven.

Het Goorbergh calamiteitenteam kan binnen enkele dagen na een telefoontje de zaak in ogenschouw nemen en ook daarna handelen we snel: er wordt op zeer korte termijn een herstelplan ontwikkeld.

 

Na goedkeuring daarvan is het een kwestie van dagen, niet van weken of maanden, voordat met de aanbevolen maatregelen een begin wordt gemaakt..

De snelheid van ons handelen kan natuurlijk enigszins worden beperkt als er toestemming nodig is van een betrokken verzekeraar, of van een gemeentelijke instantie.

Een voorbeeld? Zie Schade beperken.

Is de schade mede veroorzaak door vocht? Dan is het zaak herhaling daarvan te voorkomen. In die gevallen schakelen wij de vochtbestrijders van Soil-ID in. Zij lossen het probleem op en voorkomen herhaling, in nauwe samenspraak en samenwerking met onze funderingspecialisten. Zo slaat u twee vliegen in één klap. Kijk verder onder Vochtwering.