Funderingondezoek
Funderingsproblemen manifesteren zich meestal bovengronds. Wanneer er scheuren in muren op gaan treden of als kozijnen zodanig verzakken dat ramen en deuren niet meer sluiten, dan is het de hoogste tijd dat de fundering wordt blootgelegd en aan een deskundig onderzoek onderworpen.

 

Het kan dan blijken dat de palen zijn aangetast door wormen of door zuurstof, betonnen palen door breuk of door corrosie. Een strokenfundering kan zijn ondermijnd door een inklinkende bodem of uitspoeling van zand.


Het zijn enkele voorbeelden uit vele. Met de oplossingen is het al niet anders:
er zijn tal van mogelijkheden die een einde maken aan de problematiek, elk met eigen voor- en nadelen.
Onze bouwkundige experts zijn gespecialiseerd in funderingsonderzoek en zij zullen niet alleen in staat zijn de oorzaken en de gevolgen goed te beoordelen, maar ook de kortste weg naar herstel te wijzen.

Is de oplossing met palen, consoles of met kespen te realiseren, dan zullen we dat adviseren en eventueel die werkzaamheden ook begroten en aanbieden. Is het aan te bevelen de fundering met expansieve schuimen te versterken en eventueel te liften, of is het voordelig om de bodem onder de fundering met waterglas te verharden zodat de verzakking niet verder toeneemt?

De opdrachtgever krijgt in elk geval de beoordeling van de staat waarin de fundering verkeert en een voorstel voor verbetering, eventueel met denkbare alternatieven. Waarna het vooraf overeengekomen honorarium in rekening wordt gebracht. Natuurlijk is de opdrachtgever vrij onze adviezen al dan niet op te volgen of een andere partij in te schakelen om de aanbevolen werkzaamheden uit te voeren.

Geïnteresseerd in een praktisch en constructief goed onderbouwd, betaald, advies?

Klik hier.