Aanvraag

Goorbergh Fundamenteel is een platte organisatie: dankzij onze korte communicatielijnen kunnen we snel handelen.
We kunnen sneller en adequater reageren naarmate we meer inzicht hebben in de feiten en de achtergronden van de aanvraag.
Naam: *
Bedrijf: *
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnr.:
E-mailadres: *
Adres en postcode voor het geval de onderzoeklocatie een ander adres betreft dan hiervoor vermeld: (adres en postcode invullen)
Het betreft een (woning, bedrijfspand, kerk, monument):
Bouwjaar ca:
Staat het pand op palen?
Zijn er andere bijzonderheden die van nut kunnen zijn bij het beoordelen van de situatie ter plaatse? (Omschrijven s.v.p.)