Grondonderzoek
Er zijn maar weinig m²’s bodem in Nederland die nog niet geotechnisch in kaart zijn gebracht. We beschikken wat dat betreft dan ook over een schat aan gegevens die er o.m. in resulteert dat we voor kleine particuliere projecten in sommige gevallen geen onderzoek zullen hoeven doen.
Een plaatselijke verzakking van een woning, of de voorbereiding van de serre of andere aanbouw kan in die gevallen worden aangepakt zonder diepgaand onderzoek vooraf.
Het risico is gering dat de betreffende locatie onverwacht boven een voormalige slootbedding ligt of dat de grondwaterstand sinds het nemen van grondmonsters in de omgeving is veranderd. Toch is dat risico niet helemaal uit te sluiten.
In de praktijk zal ons team, zodra aan het werk, eventuele problemen al in een vroeg stadium signaleren en er bijna altijd een oplossing voor vinden.
Uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever.
In die gevallen waarin – vanuit ons standpunt of dat van de opdrachtgever – het wenselijk wordt geacht om geotechnisch onderzoek te verrichten, dan zal Goorbergh Fundamenteel dat graag op zich nemen.
Tegen een vooraf overeengekomen honorarium, zodat verrassingen uitgesloten zijn.
Goorbergh beschikt over een eigen sondeerwagen en heeft ook verder alle expertise in eigen huis om bodemonderzoek te faciliteren en de resultaten daarvan professioneel te interpreteren.

Voor goed begrip: de opdrachten voor grondonderzoek en die voor de eventueel daarop volgende funderingswerkzaamheden staan los van elkaar. Deze werkzaamheden worden daarom ook apart van elkaar gefactureerd.

Geïnteresseerd? Klik hier.