Aanvraag

Goorbergh Fundamenteel is een platte organisatie: dankzij onze korte communicatielijnen kunnen we snel handelen.
We kunnen sneller en adequater reageren naarmate we meer inzicht hebben in de feiten en de achtergronden van de aanvraag.
Naam: *
Bedrijf: *
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnr.:
E-mailadres: *
Adres en postcode voor het geval de onderzoeklocatie een ander adres betreft dan hiervoor vermeld: (adres en postcode invullen)
Betreft: (s.v.p, adres en postcode invullen).:
Is het te onderzoeken grondoppervlak bebouwd?
Indien ja: aard van de bebouwing, eventueel bouwjaar:
Doel van het grondonderzoek (kelderbouw, realisering nieuwbouw, enz.):