Goorbergh Fotoalbum 01
 
Goorbergh Fotoalbum 02
 
Goorbergh Fotoalbum 03
 
Goorbergh Fotoalbum 04
 
Goorbergh Fotoalbum 05
 
Goorbergh Fotoalbum 06
 
Goorbergh Fotoalbum 07
 
Goorbergh Fotoalbum 08
 
Goorbergh Fotoalbum 09
 
Goorbergh Fotoalbum 10
 
Rotterdamse Belvedere losgetrokken van zijn oude fundering.
Hartje Katendrecht, hoek Rechthuislaan en Katendrechtschestraat staat een monumentaal pand dat deerlijk in verval was geraakt. Ernstig verzakt, onder meer: 87 cm overgeheld naar rechts, op het letterlijke dieptepunt. Het pand staat bekend onder de naam Belvédère en het heeft een even rijke als roemruchte geschiedenis.

Het gebouw heeft zich door de ongelijke verzakking afgewend van buurman, Rechthuiskade 1, een later gedateerd pand waarvan de gevelsteen, gelegd door Jeanette de Recht, aangeeft dat het in 1901 is gebouwd.

De Rotterdamse woningstichting Woonstad Rotterdam is bezig met een groot rehabilitatieplan van Katendrecht, besluit beide panden niet te slopen, wat praktisch zou zijn, maar te restaureren.
Een probleem is wel dat het hoekpand niet alleen scheef gezakt is, maar ook nog in totaliteit verzakt.

Met behulp van Europese subsidie krijgt de woningstichting genoeg financiën bij elkaar om een reddingsplan mogelijk te maken en aan Goorbergh Fundamenteel de uitdagende taak dat werk op zich te nemen.

Belvédère moet worden rechtgezet en daarna in zijn totaliteit gelift, het buurpand moet tientallen centimeters omhoog worden gevijzeld.

Bijkomend probleem: de spouw tussen beide panden bevat genoeg afval en puin om een royale container te vullen. Tussen het afval ook tientallen patroonhulzen, waarschijnlijk afkomstig uit de oorlog (waarschijnlijk…). Door in beide panden grote inkassingen (gaten) in de muren te maken krijgen ingehuurde specialisten de gelegenheid de spouw vrij te maken van bakstenen, pallets en wat er nog meer in is gekomen (biljartkeus).

We breken de vloer uit, drijven 41 buizen 27 meter de grond in en verbinden die met de wapening voor een nieuwe vloer. De nieuwe vloer wordt met inkassingen verbonden met de draagmuren, maar de ruimte om de palen wordt uitgespaard. De 41 palen dienen namelijk als afzetpunt voor evenzoveel vijzels.

Daarmee wordt de vloer van beide panden eerst rechtgetrokken en daarna nog decimeters gelift.
Belvèdére en het buurpand zijn letterlijk losgescheurd van hun oude, verzakte fundering. Ze staan nu weer schouder aan schouder en voor het eerst recht, volgens buurtbewoners die meldden dat Belvèdére vroeger ook al heel erg scheef stond.
Een spraakmakend werk, waar we ook een film over hebben gemaakt: Filmpje

Onze activiteiten trokken royaal de aandacht van de buurt, maar ook van de pers. De dagbladen Cobouw en Algemeen Dagblad, vakblad Bouwwereld berichtten elk op hun eigen manier over dit project. Speciale vermelding verdient Historisch Katendrecht (http://historischkatendrecht.wordpress.com), de moeite waard!