Aanvraag

Goorbergh Fundamenteel is een platte organisatie: dankzij onze korte communicatielijnen kunnen we snel handelen.
Uiteraard kunnen we sneller en adequater reageren naarmate we meer inzicht hebben in de feiten en de achtergronden van de aanvraag. Hoe meer informatie u verstrekt, hoe gerichter wij u en voorstel kunnen doen.
Naam: *
Bedrijf: *
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnr.:
E-mailadres: *
Adres en postcode van het te vijzelen object voor zover een ander adres betreft dan hiervoor vermeld: (adres
en postcode invullen).
Is er al een bestek opgesteld?
Zo ja meesturen svp.
Stuur eventueel uw bestek mee:
Bouwtekeningen beschikbaar?
Afmetingen van het pand, inclusief de hoogte:
Aard fundering (onderheid, stroken, betonplaat):
Eventuele verzakking (in centimeters):
Bouwjaar:
Van hoeveel kanten is het pand bereikbaar voor installaties?
Wat is de plafondhoogte van de onderste verdiepieping:
Is de bouwplaats goed
bereikbaar?

Is er ruimte voor het opstellen van apparatuur, vrachtwagen, voorraden?

Wanneer zal het werk uitgevoerd moeten worden: