Aanvraag

Goorbergh Fundamenteel is een platte organisatie: dankzij onze korte communicatielijnen kunnen we snel handelen.
We kunnen sneller en adequater reageren naarmate we meer inzicht hebben in de feiten en de achtergronden van de aanvraag.
Naam: *
Bedrijf: *
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnr.:
E-mailadres: *
Indien locatie ander adres dan hierboven vermeld: (adres en postcode invullen)
Het betreft:
van: (omschrijven s.v.p, woning, aanbouw, garage, schuur, anders).
Bouwjaar ca:
Aantal strekkende meters of oppervlak dat moet worden behandeld:
Grondonderzoekrapport beschikbaar:
Aard van de werkzaamheden:
Is er een bestek beschikbaar?
Heeft u al een idee van de te verwachten kosten?
Is de bouwplaats goed bereikbaar?
Is er ruimte voor het opstellen van apparatuur, vrachtwagen, voorraden?
Hoe ver (in meters) van de plaats van de werkzaamheden:
Wanneer zal het werk uitgevoerd moeten worden:
Hecht u sterk aan beperking van overlast?