Consoles, systeem Goorbergh.

Consoles systeem Goorbergh zijn bij uitstek geschikt om (delen van) niet op palen staande constructies alsnog te stabiliseren via de ondergrondse paaltechniek. De palen worden niet onder, maar direct naast het te stabiliseren object gezet en er daarna met behulp van consoles mee verbonden.

Goorbergh heeft in dit opzicht een patent verkregen en een grote ervaring en reputatie opgebouwd.


Deze methode in kort bestek:

  • er wordt een holle stalen buis de grond ingebracht (trillingsvrij of trillingsarm);
  • is de paal op diepte, dan wordt de bovenkant afgewerkt met een stalen plaat;
  • over de paalkop heen wordt de console aangebracht, een cilindrische buis, waaraan een stalen constructie (een ‘vlerk’)  is vast gelast;
  • in het object dat ondersteund moet worden, meestal een muur, wordt ter hoogte van de console een halvemaanvormige uitsparing aangebracht;
  • het stalen draagvlak van de console wordt door het te draaien in de opening van het metselwerk (of beton) geschoven;
  • er wordt krimpvrije specie op de plaat aangebracht, zodat de console een optimale binding krijgt met de muur;
  • waarna de console met behulp van een spanwartel omhoog wordt gekrikt met een momentsleutel, tot de vereiste spanning is bereikt. In sommige gevallen kan het zelfs verantwoord zijn de constructie middels deze techniek zelfs enigszins te liften, maar dat is niet altijd nodig of raadzaam;
  • daarna wordt om het geheel een lichte bekisting aangebracht die vervolgens wordt volgestort met beton;
  • de console constructie wordt onder het maaiveld aangebracht en kan onzichtbaar worden gemaakt door er tuinaarde of bestratingszand over aan te brengen.